Aktualizacja – I Test Wiedzy o Powstaniach Śląskich – zagadnienia i wykaz literatury

wpis w: informacje, Projekty | 0

Powstania śląskie- wytyczne

 

Grupy problemowe

  1. Przyczyny wybuchu powstań śląskich
  2. Przebieg powstań
  3. Dowódcy
  4. Plebiscyt na Górnym Śląsku
  5. Pomoc z Polski dla powstań śląskich i plebiscytu
  6. Wojciech Korfanty- najważniejsze fakty z życia
  7. Rola kobiet w walce o polską tożsamość narodową Śląska

 

Literatura (kolejność według ważności)

Tadeusz Jedruszczak, „Powstania śląskie”, Katowice 1959 –T. Jedruszczak Powstania Śląskie

Mieczysław Wrzosek, „Wojny o granice Polski Odrodzonej”, Warszawa 1992,s.242-248;328-337 Wojny o granice Polski Odrodzonej, s. 242-248 Wojny o granice Polski Odrodzonej, s. 328-337

Pamiętniki powstańców śląskich, t. 1, pod red. Romualda Pitery-Ratapi, Katowice, s. 68-74 Pamiętniki powstańców śląskich

Ludzie spod znaku Rodła: biografie działaczy Związku Polaków w Niemczech na Śląsku Opolskim, pod red. Franciszka Hawranka, Opole 1973 (kobiety) Ludzie spod znaku Rodła

Józef Krzyk. „Wojna papierowa powstania śląskie 1919-1921”, Warszawa 2014

Encyklopedia powstań śląskich, red. F.Hawranek i inni, Opole 1982 (wybrane hasła)

Wacław Ryżewski, „Zaangażowanie Rzeczypospolitej w ruch powstańczy na Górnym Śląsku; uwarunkowania i rezultaty” w: Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z macierzą, pod red. Andrzeja Brożka, Bytom 1993, s.81-98 Ryżewski. Zaangażowanie RP w ruch powstańczy na G. Śl.

Edward Balawajder, Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność, Katowice 2001 Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność

Jan Przewłocki, Wojciech Korfanty – polityka, wzloty i niepowodzenia, Kielce 1993, s. 31-74 3. Wojciech Korfanty – polityka, wzloty, niepowodzenia

Zygmunt Woźniczka, „Powstania śląskie wśród polskich powstań w XX wieku (wybrane problemy)” w: „Śląski almanach powstańczy” t.II, red. M.Fic, L. Krzyżanowski, Świętochłowice 2016,s.11-44 Z. Woźniczka Powstania śląskie wśród polskich powstań w XX w.