Śląsk to fantastyczny region Polski, w którym jak na dłoni widać wielokulturowość i różnorodność przejawiającą się również w zasobie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. To efekt złożonej i trudnej historii regionu. To też ogromny potencjał, z którego możemy czerpać, uczyć się i na nowo „odczytywać”. Fundacja „Polskie Dziedzictwo Śląska” w swojej działalności chce skupić uwagę na tym co polskie, słowiańskie i rodzime.

 

Współpracują z nami:

 

Marek Świtoń

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocznik 1975. Księgowy Fundacji. Przedsiębiorca, ekonomista, inżynier finansowy, założyciel i współwłaściciel jednego z największych biur rachunkowych w województwie opolskim. Z zamiłowania historyk, podróżnik i badacz – amator historii Śląska a z wyboru specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym z zakresu ich wyceny, wyceny ich marek, planów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, takich branż jak energetyka cieplna, gazownictwo, inwestycje developerskie i hotelowe. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego – Logistyka i Zarządzanie oraz Rachunkowość i Finanse. Zapalony rowerzysta górski, który łączy aktywnie tę pasję z pasją historyczną. Nie jest mu obca działalność społeczna, która na dzień dzisiejszy obok działalności w Fundacji stanowi funkcja przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy m. Opole, jak i potwierdzona brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi na rzecz krwiodawstwa działalność w tym zakresie., czy też wieloletnia współpraca z Zakonem Sióstr Franciszkanek z Dobrzenia Wielkiego. Jest członkiem Zarządu Fundacji „Dla Dziedzictwa” i członkiem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN oraz Przewodniczącym Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Największym jego osiągnięciem jest rodzina, wspomagająca go w realizacji tak wielu funkcji i zadań, realizująca z nim pasje sportowo-historyczne.

 

Sławomir Mielnik

Rocznik 1980. Mieszka w Opolu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Fotografia oraz Fotografię na Wydziale Operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Na co dzień pracuje jako fotoreporter. W latach 1999-2003 dla „Gazety Wyborczej” w Opolu, obecnie dla „Nowej Trybuny Opolskiej”. Jest współzałożycielem Fundacji 2.8 oraz współorganizatorem Opolskiego Festiwalu Fotografii. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Opola w Dziedzinie Kultury.

Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień m.in. International Photographer of the Year w Londynie,  International Photography Award w Los Angeles, Moscow International Foto Awards, Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Otworkowej, Grand Press Photo, Drone Film Festival.

 

Paweł Uchorczak

Rocznik 1991. Obiecujący fotograf młodego pokolenia. Miłośnik fotografii krajobrazowej, rodowity Opolanin. Fotografia jest dla niego oderwaniem się od codzienności. Wychodzi z założenia, że chwile w życiu są zbyt ulotne, dlatego też fotografuje by zatrzymać je na dłużej. Przepiękne barwy, bajkowe krajobrazy pozwalają się nam przenieść do świata marzeń, który tak naprawdę jest w zasięgu naszych oczu, tylko trzeba nauczyć się patrzeć na otaczający nas świat.

Organizator i prowadzący wielu warsztatów fotograficznych w kraju i za granicą. Finalista SONY AWARDS 2013. Wyróżniony w konkursach fotograficznych: SONY AWARDS 2012, FOTOFERIA INTERNATIONAL EXIBITON 2011 i w konkursie o mostach w Opolu.

 

Beata Józefowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korektorka i redaktorka. Mieszka i pracuje w Warszawie. Z wykształcenia jest muzykologiem.

 

Marek Krajewski – projektant, grafik, artysta plastyk

Absolwent Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na wydziale wzornictwa przemysłowego. Od wielu lat współpracuję z CMJW, MŚO, MWO i NID przy tworzeniu wystaw czasowych i stałych, wydawnictw itp. Współtworzył wystawę stałą w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zajmuje się grafiką użytkową, projektowaniem znaków graficznych min. wygrana w konkursie na projekt logo miasta Opola 1996 r., który funkcjonuje do dzisiaj. Zajmuje się też projektowaniem form użytkowych m.in. w 2012 r. zdobył nagrodę w konkursie MUST HAVE organizowanym przez Łódź Design Festival za projekt stołu L3.

 

Działalność Fundacji

Fundacja „Polskie Dziedzictwo Śląska” ustanowiona została w 2017 r. W sierpniu 2017 r. uzyskała osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraje Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Rybniku.

Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego historycznego Górnego Śląska.

Fundacja realizuje poniższe cele:

 • kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększenie atrakcyjności gmin i powiatów w Polsce pod względem turystycznym,
 • poprawę przedsiębiorczości gmin w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i dotyczących ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego,
 • promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspieranie wszelkich form dialogu międzykulturowego,
 • promocję i rozwój idei wolontariatu,
 • likwidowanie barier w dostępie do dziedzictwa kulturowego w tym szczególnie tych, na które napotykają osoby niepełnosprawne,
 • podejmowanie i promowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności promowanie działań edukacyjnych na rzecz grup i osób nim zagrożonych,
 • promocję polskiego dziedzictwa kulturowego, historii i kultury za granicą,
 • współpracę ze środowiskami polonijnymi.