Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a swoje cele statutowe realizuje dzięki pozyskiwaniu środków finansowych w konkursach ofert i w projektach zleconych. Naszą działalność wspierają także darczyńcy, którym serdecznie dziękujemy!

 

Fundacja PKO BP

Fundacja PKO Banku Polskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, została wpisana dnia 7 września 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego dla mWarszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000364669.

Jednym z zadań strategicznych Banku jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie  Fundacji PKO Banku Polskiego.  Celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

JSW SA prowadzi swoją działalność na Górnym Śląsku. W jej skład wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, oraz Zakład Wsparcia Produkcji.

 

Advicom Spółka z o.o.

Advicom Spółka z o.o. została założona w 1998 roku. Nasza firma powstała na bazie służb informatycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w wyniku restrukturyzacji polskiego górnictwa.

Od początku działalności realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw południowej Polski. Kluczowym klientem jest Jastrzębska Spółka Węglowa SA .

Od czerwca 2009 roku Advicom Spółka z o.o.  należy do Grupy Kapitałowej JSW SA realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy Kapitałowej JSW.

 

NSZZ „Solidarność” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia

  1. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie-Zdrój

 

Organizacja Podzakładowa NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

  1. Koksownicza 1

42-523 Dąbrowa Górnicza

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

  1. Bogdanka 1

21-013 Puchaczów