PIKNIK PATRIOTYCZNY „ŚLĄSCY BOHATEROWIE POLSKI”

SPONSORZY:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

GAZ-SYSTEM planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na terenie południowej Polski. Wśród projektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Oświęcim. 

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Strona internetowa Sponsora: www.gaz-system.pl

2. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 

Zakres działalności:

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Suszca, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. jest głównym dostawcą ciepła dla mieszkańców tych regionów.
Produkują sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest kluczowym dostawcą ciepła i energii elektrycznej dla tej firmy.
Jest krajowym liderem w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowywania kopalń w układach kogeneracyjnych oraz pierwszym w Polsce i trzecim w Europie producentem ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji opartej o jednostkę zasilaną gazem koksowniczym.
Świadczą usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką.

Strona internetowa sponsora: www.ptep.pl