Europejskie Dni Dziedzictwa w Jankowicach Rybnickich

wpis w: informacje | 0
Parafia pw. Bożego Ciała, Fundacja Polskie Dziedzictwo Śląska oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na 26. edycję Europejskie Dni Dziedzictwa, która odbędzie się pt. „NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH”. W ramach EDD 2018 w dniach 8-9 i 15-16 września realizowany jest projekt projektu „OTWARTE KOŚCIOŁY”.
Dlatego zapraszamy na zwiedzanie drewnianego kościoła pw. Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich oraz pobliskiej Studzienki. W ramach oprowadzania przedstawienie historii kościoła oraz legendy o ks. Walentym.
Okazja do modlitwy w kościele i Studzience oraz możliwość zwiedzania będzie w godzinach od 9:00 do 16:00.
Drewniany kościół pw. Bożego Ciała został wzniesiony ok. 1675 r. z fundacji hrabiego Ferdynanda Leopolda Oppersdorffa, przez cieślę Wojciecha. Powstanie kościoła związane jest z legendą o ks. Walentym, który zginął z rąk husytów w 1434 r., podążając z Najświętszym Sakramentem do chorej kobiety mieszkającej w nieistniejącej już wiosce Bijasowice. Przez śmiercią ks. Walenty ukrył bursę z Najświętszym Sakramentem w dziupli napotkanego dębu. W miejscu pochówku kapłana (około 2 km od dębu) wytrysnęło cudowne źródełko i rozwinął się kult „Studzienki”. Po wielu latach dzięki przedziwnej jasności wydobywającej się z tego dębu, bursa z Najświętszego Sakramentem została odnaleziona. Drzewo to po tym wydarzeniu zostało ścięte, a nad jego pniem zbudowano ołtarz i kaplicę.
Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami, nakryty dwuspadowymi dachami z sygnaturką. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, z zakrystią od północy, nawa szersza od prezbiterium, wzbogacona o transept. Nad prezbiterium znajduje się sklepienie kolebkowe pozorne, nad nawą strop płaski. We wnętrzu zachowało się neobarokowe wyposażenie z XIX w. i początku XX w. W 2014 r. na sklepieniu prezbiterium odkryto polichromię z 1868 r. Przy kościele znajduje się Kolumna Najświętszej Panny Maryi Królowej Nieba z 1871 r.

 

Zapraszamy!
W ramach projektu „OTWARTE KOŚCIOŁY” również będzie można zwiedzać:

 

  • drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi
  • drewniany kościół pw. św. Barbary w Bielsku-Białej
  • drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Żernicy
  • drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach
  • drewniany kościół pw. Trójcy Świętej w Koszęcinie
  • drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Katowicach
  • drewniany kościół pw. św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie
  • drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca w Chorzowie
Fot. M. Konieczny